Porfier

Porphyr - Porfier, een Grieks woord voor purperkleurig, is een verzamelbegrip voor verschillende magmatische gesteenten. Porfieren zijn dieptegesteenten met een dicht of fijnkorrelig basismateriaal. Als magma in het binnenste van de aarde eerst langzaam afkoelt, dan ontstaan er kleine aantallen grote kristallen. Als het magma nog tijdens de afkoelingsfase nogmaals snel opstijgt (bij een vulkaanuitbarsting), dan koelt het aanwezige, nog vloeibare magma zeer snel af en kristalliseert het in talrijke, microscopisch kleine kristallen die het basismateriaal van porfier vormen. De grotere, goed zichtbare kristallen worden fenokristen genoemd. Ze zijn meestal enkele millimeters tot meerdere centimeters groot.