Graniet

Graniet gaat terug tot het ontstaan van de aarde: het is miljoenen jaren geleden ontstaan. Elke steen is een unicaat, een kunstwerk van kleur, structuur, textuur en functie. De meeste granietsoorten hebben een hele tocht afgelegd voordat ze  als vloer, keukenwerkblad of traptrede in bouwwerken worden toegepast. Het is een fijn- tot grofkorrelig dieptegesteente met als voornaamste bestanddelen veldspaat, kwarts en mica. De afzonderlijke mineralen in het graniet zijn uitgekristalliseerd, richtingloos en met het blote oog goed te herkennen.

Zo hard als graniet – het spreekwoord verwijst naar de bekendste eigenschap van dit gesteente: zijn hardheid. De kleurenspel van graniet reikt van licht- tot donkergrijs, van roodachtig grijs via vleeskleuren tot rood. Er is echter ook geelachtig (vaak secundair door verwering van het biotiet) en zeldzamer groen of blauw graniet.